Kontakt

 

Åkerichef

Martin Johansson

Telefon: 070-375 57 21

Mail: martin.johansson@karlstadsgodstrafik.se


Trafikledare/Personalansvarig

Marie Brunzell

Telefon: 070-375 57 58

Mail: marie.brunzell@karlstadsgodstrafik.se


Trafikledare

Mikael Karlsson

Telefon: 070-375 57 57

Mail: mikael.karlsson@karlstadsgodstrafik.se


Fordonsansvarig och terminalförman

Johan (Köbb) Aronsson

Telefon: 072-200 06 13

Mail: johan.aronsson@karlstadsgodstrafik.se


Terminalförman

Niklas Övergard

Telefon: 070-375 58 06

Mail: niklas.overgaard@karlstadsgodstrafik.se


IKEA/Willab/Skånska bygg förman

Pär Enocksson

Telefon: 072-710 37 77

Mail: par.enocksson@karlstadsgodstrafik.se