Kontakt

 

Vd

Martin Johansson

Telefon: 054-400 02 60

Telefon dir: 054-400 02 65

Mail: martin.johansson@karlstadsgodstrafik.se


Trafikledare

Mikael Karlsson

Telefon: 054-400 02 60

Telefon dir: 054-400 02 61

Mail: mikael.karlsson@karlstadsgodstrafik.se


Trafikledare

Sebastian Lie

Telefon: 054-400 02 60

Telefon dir: 054-400 02 62

Mail: sebastian.lie@karlstadsgodstrafik.se


Fordonsansvarig och terminalförman

Johan (Köbb) Aronsson

Telefon: 054-400 02 60

Telefon dir: 054-400 02 63

Mail: johan.aronsson@karlstadsgodstrafik.se


Terminalförman

Niklas Övergard

Telefon: 054-400 02 60

Telefon dir: 054-400 02 64

Mail: niklas.overgaard@karlstadsgodstrafik.se


IKEA/Willab

Terminalförman

Pär Enocksson

Telefon dir: 054-400 02 66

Mail: par.enocksson@karlstadsgodstrafik.se