Kontakt

Åkerichef
Martin Johansson
070-3755721
martin.johansson@karlstadsgodstrafik.se

Trafikledare/HR-ansvarig
Marie Brunzell
070-375 57 58 marie.brunzell@karlstadsgodstrafik.se

 

Trafikledare
Mikael Karlsson
070-3755757
mikael.karlsson@karlstadsgodstrafik.se

Fordonsansv/Terminal
Johan Aronsson (Köbb)
072-200 06 13
johan.aronsson@karlstadsgodstrafik.se

Terminal
Niklas Övergaard
070-375 57 06
niklas.overgaard@karlstadsgodstrafik.se